top of page

Warsztaty, szkolenia, zajęcia tematyczne

dla szkół i przedszkoli

DLA PRZEDSZKOLI

WYBIERZ ZAJĘCIA DLA TWOJEJ PLACÓWKI.

W PAKIECIE OTRZYMASZ NIŻSZĄ CENĘ ZAJĘĆ.

1. JĘZYKI OBCE: ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, ROSYJSKI

 

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wymagają od osób prowadzących specjalistycznej wiedzy na temat metodologii pracy z małymi dziećmi. Wiedzę zdobywa się poprzez przygotowanie akademickie oraz doświdczenie, z czego to drugie oznacza wiele godzin pracy z dziećmi i wiele godzin szkoleń. Poznaj naszych lektorów  i metody naszej pracy. Wejdź na www.akademiaoxford.pl, lub skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty dla przedszkoli.

2. JOGA DLA DZIECI:

Pracujemy z dziećmi, ucząc je koordynacji, skupienia i uważności. Poprzez proste ćwiczenia, zabawy ruchowe i zadania w formie gier pracujemy z ciałem, poprawiamy sprawność fizyczną, uczymy dzieci dokładności, cierpliwości i uważności. Każde zajęcia zawierają także element wyciszenia, który pozytywnie wpływają na nastrój i wyobraźnię. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. Szczegółowy opis znajdziesz także pod zakładką "dziecko".

 

3. PLASTYKA DLA SMYKA:

Zajęcia plastyczne dla przedszkolaków to różnorodne metody pracy, wiele ciekawych technik i materiałów. To także zajęcia wzbogacone o elementy terapii ręki oraz arteterapii. Podczas zajęć dzieci poprawiają sprawność manualną, używają wyobrażni, uczą się kreatywności oraz wyrażania swoich emocji. Poznaj szczegóły pod zakładką "dziecko".

4. LOGOPEDIA:

Proponujemy Państwu skorzytanie z zajęć logopedycznych dla Państwa przedszkolaków, które prowadzmy pracując z dziećmi indywidualnie i w mini grupach.Szczegółowy opis zajęć zamieściliśmy pod zakładką "dziecko".

5. TERAPIA RĘKI:

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Celem zajęć jest osiągnięcie przez dziecko samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych, usprawnienie i wspomaganie sprawności manualnej i grafomotoryki. Szczegółowy opis zajęć znajdziesz na blogu oraz w zakładce "dziecko".

6. MATEMATYKA I KODOWANIE:

W formie zabawy i ciekawych zagadek wprowadzamy dzieci w świat matematyki. Zadania mają formę dostosowaną do grupy wiekowej, zgodnie z możliwościami dzieci. Zajęcia zawierają elementy kodowania. Pracujemy zgodnie z ogólnopolskim programem "Uczymy dzieci programować".

 

DLA SZKÓŁ

stacjonarnie i on-line

WYBIERAJĄC WIĘCEJ NIŻ JEDEN WARSZTAT OTRZYMACIE PAŃSTWO NIŻSZĄ CENĘ ZAJĘĆ.

Warsztaty tematyczne dla Państwa uczniów organizowane w Państwa placówce:

1."Doradztwo zawodowe" - praca metodą warsztatową, 45 minut

 

2. "Stres? – to nie dla mnie”, - wykład, 90 minut

2."Metody radzenia sobie ze stresem” - wykład,  90 minut

 

3. "Samoocena – budowanie pozytywnego obrazu siebie. Rozwijanie umiejętności nazywania swoich mocnych i słabych stron.” - praca metodą warsztatową, 45 minut

4. „Poznaję swoje emocje”- praca metodą warsztatową, cykl 4 spotkań po 45 minut

PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY DLA PAŃSTWA SZKOŁY.

Preschool
wykład
bottom of page