top of page

Terapia ręki: Czym jest ? Dla kogo jest przeznaczona ?Terapia ręki - to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim chodzi o osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych.


Terapia ręki przezanczona jest dla:

- dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)

- dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików)

- dzieci mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej

- dzieci wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale

- dzieci nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur


Terapia ręki ma na celu:

- usprawnienie precyzji ruchów rąk

- wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji

- poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

- dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych faktur, kształtów, struktur materiałów

- przygotowanie ciała i ręki do czynności samoobsługowych w zakresie podstawowych czynności życia codziennego

- poprawę umiejętności chwytu, precyzję ruchów dłoni i ruchów narzędziowych


Efekty terapii:

Terapia ręki pozytywnie wpływa na:

- sprawność ruchową całej kończyny górnej,

- sprawność manipulacyjną dłoni,

- umiejętność chwytu,

- koordynację pomiędzy dłońmi, w efekcie daje nam to dużą niezależność w czynnościach codziennej samoobsługi.


Podsumowanie:

Terapia ręki może być dobrym i przyjemnym dla dzieci sposobem osiągania samodzielności. W trakcie zajęć wykorzystuje się wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych, które zachęcają do aktywności. Ważnym aspektem jest wzmacnianie wiary we własne siły, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wykonywanie samodzielnie ćwiczeń, które rozwijają u dzieci niezależność.

Bibliografia:

Piotrowska –Madej, K., Żychowicz A., 2017, Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Gdańsk.

Mikołajewska E., Poznań Terapia ręki. Diagnoza i terapia. Soyer, Warszawa 2016.

14 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page